| Структура інституту | Відділ 20 |  Розробка методів одержання вуглецевих наноматеріалів      
На попередню сторінку

© 2012  Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України.
            Усі права захищені.
НОВИЙ  РОЗРЯДНОІМПУЛЬСНИЙ  МЕТОД
СИНТЕЗУ  ВУГЛЕЦЕВИХ  НАНОМАТЕРІАЛІВ  (ВНМ)  • Метод запатентований

  • СИРОВИНА  - 
                органічні рідини,
                відходи органічних 
                розчинників

  • Синтез ВНМ відбувається
          у безперервному режимі

  • Одержувані матеріали -
          порошки ВНМ

  • Потужність лабораторної
          установки - 1,5 кВт

  • продуктивність  - 20 г/година
Електророзрядний
лабораторний  комплекс
для  синтезу  ВНМ
Експериментальний  стенд
неперервної  3-стадійної обробки
для  синтезу  ВНМ  із  органічних           рідин  та  газів
ОДЕРЖУВАНІ  ВУГЛЕЦЕВІ  НАНОМАТЕРІАЛИ  (ВНМ)
sp2/sp3 - нанокомпозити

вуглецеві  нановолокна

вуглецеві  нанотрубки


нанографіт

вуглець
луковичної  структури

вуглецеві  нанотрубки


ІНСТИТУТ  ІМПУЛЬСНИХ  ПРОЦЕСІВ  І  ТЕХНОЛОГІЙ 
НАН УКРАЇНИ
Ефект застосування методу:

          переробки сировини;

ОБЛАСТІ  ЗАСТОСУВАННЯ  ВНМ:

          і трансмісійних масел;