| Структура інституту | Відділ 49 |  Інтелектуальні системи керування РІТ      
На попередню сторінку

© 2012  Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України.
            Усі права захищені.
ІНСТИТУТ  ІМПУЛЬСНИХ  ПРОЦЕСІВ  І  ТЕХНОЛОГІЙ 
НАН УКРАЇНИ
На попередню сторінку
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ  СИСТЕМИ  КЕРУВАННЯ  РОЗРЯДНОІМПУЛЬСНИМИ  ТЕХНОЛОГІЯМИ  (РІТ)
Для застосування імпульсних джерел у новітніх керованих розрядноімпульсних технологіях розвинена теорія адаптивного керування стохастичними електророзрядними процесами в умовах невизначеності з використанням елементів штучного інтелекту, що розширює сферу застосування й дозволяє вбудовувати їх в автоматичні безперервні технологічні лінії.

Впровадження створених адаптивних систем керування забезпечує підвищення продуктивності розрядноімпульсних технологій на 15-20 % за рахунок підвищення точності підтримки заданих режимів і збільшення швидкодії систем керування.
Блок-схема
розробленої  багаторівневої ієрархічної системи керування РІТ
з елементами
штучного
інтелекту
За результатами дослідження розрядноімпульсних технологічних процесів і закономірностей електророзряду як об'єктів керування методом fuzzy-апроксимації побудовано нечітку інверсну модель керування й створено адаптивну систему керування електророзрядними процесами.
СИНТЕЗ  АДАПТИВНОЇ  СИСТЕМИ  КЕРУВАННЯ  НА  БАЗІ  ІНВЕРСНОЇ  МОДЕЛІ

ІНВЕРСНА  МОДЕЛЬ

БЛОК-СХЕМА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ
НА ОСНОВІ ІНВЕРСНОЇ МОДЕЛІ

Адаптивний оптимальний фільтр інформаційної координати, критерієм оптимальності якого є точність оцінки вихідної

                                                              2
координати М{( y[n] - m  [n])  } min.  Аналіз оптимальних коефіцієнтів фільтра в просторі станів показав їх залежність від швидкості зміни


середнього значення та дисперсії інформаційної координати. Розроблено механізм адаптації фільтра, що враховує зсув оцінки, яка


з'являється при швидкій зміні стану об'єкта і обумовлене дискретністю  одержання інформації. В адаптивному дволанковому рекурсивному


фільтрі передбачене перемикання коефициентов фільтра С0, С1 залежно від математичного очикування швидкості змінення вихідної


координати у просторі станів (W=m   [n-1] - m  [n]).
                                                                                  у                    у

Макетний зразок адаптивної системи керування

Центральна мікропроцесорна система


Система виміру
електродинамічних параметрів розряду


Здвоєний драйвер крокових двигунів

Програмне забезпечення АРМ оператора
Прилади для систем керування та контролю

Блок мікропроцесорного керування

Вимірник питомого опору рідини

Лічильник імпульсів у складі ВЕК