ІНСТИТУТ  ІМПУЛЬСНИХ  ПРОЦЕСІВ  І  ТЕХНОЛОГІЙ

НАЦІОНАЛЬНОЇ  АКАДЕМІЇ  НАУК  УКРАЇНИ
НА ПОПЕРЕДНЮ СТОРІНКУ
© 2017  Інститут  імпульсних  процесів  і  технологій  НАН  України.
          Усі права захищені.


УВАГА !
ОРЕНДА ПРИМІЩЕНЬ !

Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України
повідомляє про намір передачі в оренду тимчасово незадіяних площ

Характеристика переданих в оренду приміщень
і
умови передачі в оренду розташовані ТУТ

        Адреса: 54018, м. Миколаїв -18, проспект Богоявленський, 43А;
        Тел: (0512) 22-41-13, (0512) 58-71-40;
        Факс: (0512) 22-61-40;
        E-mail: iipt@iipt.com.ua; office.iipt@nas.gov.ua


3. Софийский К.К., Филимонов П.Е., Бокий Б.В., Швец И.С., Чередников В.В.,  
    Смирнов А.П., Агаев Р.А.
Динамические способы декольматации поверхностных скважин: монография. - (Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины). -
Донецк: ТОВ "Східний видавничий дім", 2014. - 248 с. (15,0 усл.-печ.л.).
- Тираж 150 экз. - ISBN 978-966-317-225-5.

4. Сизоненко О.Н., Ивлиев А.И., Баглюк Г.А.
Перспективные процессы изготовления порошковых материалов:
учебник. - (Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова).
- Николаев: НУК, 2014. - 376 с. (30,6 усл.-печ.л.).
- Тираж 100 экз. - ISBN 978-966-321-292-0.
5. Сизоненко О.Н.
Электроразрядный метод воздействия на структуру на структуру пористых материалов и динамику фильтрации в них углеводородных флюидов:
монография -  Киев НПП "Интерсервис", 2015. - 300 с. (24,38 усл.-печ.л.).
- Тираж 300 экз. - ISBN 978-617-696-314-1.
УВАГА!   НОВИНКА!

Підготовлені й вийшли у світ наступні монографії наших співробітників:

1. Олег Хвощан
    Создание высоковольтных погружних систем для повышения дебита скважин. -
Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України,
Видавничий дім: LAP LAMBERT Academic Publishing - 2018. - 224 с. ( 5,92 обл.-видав. арк..). - ISBN-13: 978-613-9-82519-6, ISBN-10: 6139825199, EAN: 9786139825196

2. А.А. Щерба, Н.І. Супруновська, С.В. Петриченко
    Динамические процессы в электроразрядных установках. -
Інститут електродинаміки НАН України, Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України, - Київ: Про Формат, 2017. - 459 с. (11,0 обл.- видав. арк..) - Тираж 300 прим. - ISBN 978-966-02-8449-4   
УДК 621.3.011:621.314:621.373 ББК 31.
УВАГА !

        З  01.04.2019 в Інституті імпульсних процесів і технологій оголошено конкурс  на заміщення двох вакантних посад старшого наукового співробітника наукового відділу Імпульсної обробки дисперсних систем (№43).

        Вакансії заміщуються на умовах безстрокового трудового договору.

На зайняття вакансій можуть претендувати особи з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук) зі спеціальності "Матеріалознавство", які мають не менше 5 років досвіду і не менше 5 публікацій та/або патентів за останні 5 років.

        Особи, які мають бажання взяти участь у конкурсі, подають особисто або надсилають поштою такі документи:

        - письмову заяву на ім'я директора про участь у конкурсі;
        - копію документа, що посвідчує особу;
        - заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
        - автобіографію;
        - копію трудової книжки (за наявності);
        - копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання (за наявності), військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
        - перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
        - письмову згоду на обробку персональних даних.
        - додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

        Кандидати, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі.

        Граничний терміном подання заяв і документів щодо участі в конкурсі - 30.04.2019.

        Адреса прийняття документів: пр. Богоявленський, 43А, м. Миколаїв, 54018.
        E-mail: office.iipt@nas.gov.ua; iipt@iipt.com.ua

        Контактна особа - в.о. зав. від. кадрів Шаповалова Віта Василівна, т. (0512) 58-71-14; (0512) 58-71-11.