ІНСТИТУТ  ІМПУЛЬСНИХ  ПРОЦЕСІВ  І  ТЕХНОЛОГІЙ

НАЦІОНАЛЬНОЇ  АКАДЕМІЇ  НАУК  УКРАЇНИ
НА ПОПЕРЕДНЮ СТОРІНКУ


УВАГА !
ОРЕНДА ПРИМІЩЕНЬ !

Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України
повідомляє про намір передачі в оренду тимчасово незадіяних площ

Характеристика переданих в оренду приміщень
і  умови передачі в оренду розташовані 
ТУТ (2018 р.) , ТУТ (2019 р.) , ТУТ (2019 р. 2)  і  ТУТ (2019 р. 3)

        Адреса: 54018, м. Миколаїв -18, проспект Богоявленський, 43А;
        Тел: (0512) 22-41-13, (0512) 58-71-40;
        Факс: (0512) 22-61-40;
        E-mail: iipt@iipt.com.ua; office.iipt@nas.gov.ua


© 2021  Інститут  імпульсних  процесів  і  технологій  НАН  України.
          Усі права захищені.

УВАГА !
ОГОЛОШЕННЯ !

Додаток до наказу
№ 46- ОС від « 15 » червня 2021року

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІМПУЛЬСНИХ ПРОЦЕСІВ І ТЕХНОЛОГІЙ

ОГОЛОШЕННЯ

        15 червня 2021 року Інститут імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника у відділі імпульсних електротехнічних систем (№49).

        На заміщення вакантної наукової посади старшого наукового співробітника може претендувати доктор наук або доктор філософії (кандидат наук) за спеціальністю електротехнічні комплекси та системи або споріднені спеціальності.

           Кандидати на заміщення вакантної посади протягом 30 календарних днів
1) письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі, написану власноруч;
2) копію документа, що посвідчує особу;
3) заповнену особову картку (встановленого зразка);
4) автобіографію;
5) копію трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі - наукові праці), зокрема опублікованих;
8) письмову згоду на обробку персональних даних.
        
         Кандидати, які працюють в ІІПТ НАН України подають лише заяву про участь у конкурсі. Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо), а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді.
   
            Термін подання документів – 30 календарних днів від дня оприлюдненя оголошення.

            Адреса прийому документів:     54018, проспект Богоявленський, 43-А, м. Миколаїв, кім. 111,
                                                                        e-mail: iipt@iipt.com.ua , V.V.Shapovalova@nas.gov.ua

Контактна особа: в.о. зав. від. кадрів Шаповалова Віта Василівна, тел. 0512- 58-71-14).
3. Софийский К.К., Филимонов П.Е., Бокий Б.В., Швец И.С., Чередников В.В.,  
    Смирнов А.П., Агаев Р.А.
Динамические способы декольматации поверхностных скважин: монография. - (Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины). -
Донецк: ТОВ "Східний видавничий дім", 2014. - 248 с. (15,0 усл.-печ.л.).
- Тираж 150 экз. - ISBN 978-966-317-225-5.

4. Сизоненко О.Н., Ивлиев А.И., Баглюк Г.А.
Перспективные процессы изготовления порошковых материалов:
учебник. - (Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова).
- Николаев: НУК, 2014. - 376 с. (30,6 усл.-печ.л.).
- Тираж 100 экз. - ISBN 978-966-321-292-0.
5. Сизоненко О.Н.
Электроразрядный метод воздействия на структуру на структуру пористых материалов и динамику фильтрации в них углеводородных флюидов:
монография -  Киев НПП "Интерсервис", 2015. - 300 с. (24,38 усл.-печ.л.).
- Тираж 300 экз. - ISBN 978-617-696-314-1.
УВАГА!   НОВИНКА!

Підготовлені й вийшли у світ наступні монографії наших співробітників:

1. Олег Хвощан
    Создание высоковольтных погружних систем для повышения дебита скважин. -
Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України,
Видавничий дім: LAP LAMBERT Academic Publishing - 2018. - 224 с. ( 5,92 обл.-видав. арк..). - ISBN-13: 978-613-9-82519-6, ISBN-10: 6139825199, EAN: 9786139825196

2. А.А. Щерба, Н.І. Супруновська, С.В. Петриченко
    Динамические процессы в электроразрядных установках. -
Інститут електродинаміки НАН України, Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України, - Київ: Про Формат, 2017. - 459 с. (11,0 обл.- видав. арк..) - Тираж 300 прим. - ISBN 978-966-02-8449-4   
УДК 621.3.011:621.314:621.373 ББК 31.
                                                                                                              ДОДАТОК
                                                                                                              до наказу № 60-ОС від 15.07.2021

                                                                                          ПЕРЕЛІК
                                           осіб, допущених до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади
                                                                    старшого наукового співробітника
                                              у науковому відділі Імпульсних електротехнічних систем (№49).


        1. Вінниченко Дмитро Валерійович - науковий співробітник від. № 49, кандидат технічних наук.