ІНСТИТУТ  ІМПУЛЬСНИХ  ПРОЦЕСІВ  І  ТЕХНОЛОГІЙ

НАЦІОНАЛЬНОЇ  АКАДЕМІЇ  НАУК  УКРАЇНИ
НА ПОПЕРЕДНЮ СТОРІНКУ


УВАГА !
ОРЕНДА ПРИМІЩЕНЬ !

Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України
повідомляє про намір передачі в оренду тимчасово незадіяних площ

Характеристика переданих в оренду приміщень
і  умови передачі в оренду розташовані 
ТУТ (2018 р.) , ТУТ (2019 р.) , ТУТ (2019 р. 2)  і  ТУТ (2019 р. 3)

        Адреса: 54018, м. Миколаїв -18, проспект Богоявленський, 43А;
        Тел: (0512) 22-41-13, (0512) 58-71-40;
        Факс: (0512) 22-61-40;
        E-mail: iipt@iipt.com.ua; office.iipt@nas.gov.ua

3. Софийский К.К., Филимонов П.Е., Бокий Б.В., Швец И.С., Чередников В.В.,  
    Смирнов А.П., Агаев Р.А.
Динамические способы декольматации поверхностных скважин: монография. - (Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины). -
Донецк: ТОВ "Східний видавничий дім", 2014. - 248 с. (15,0 усл.-печ.л.).
- Тираж 150 экз. - ISBN 978-966-317-225-5.

4. Сизоненко О.Н., Ивлиев А.И., Баглюк Г.А.
Перспективные процессы изготовления порошковых материалов:
учебник. - (Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова).
- Николаев: НУК, 2014. - 376 с. (30,6 усл.-печ.л.).
- Тираж 100 экз. - ISBN 978-966-321-292-0.
5. Сизоненко О.Н.
Электроразрядный метод воздействия на структуру на структуру пористых материалов и динамику фильтрации в них углеводородных флюидов:
монография -  Киев НПП "Интерсервис", 2015. - 300 с. (24,38 усл.-печ.л.).
- Тираж 300 экз. - ISBN 978-617-696-314-1.
УВАГА!   НОВИНКА!

Підготовлені й вийшли у світ наступні монографії наших співробітників:

1. Олег Хвощан
    Создание высоковольтных погружних систем для повышения дебита скважин. -
Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України,
Видавничий дім: LAP LAMBERT Academic Publishing - 2018. - 224 с. ( 5,92 обл.-видав. арк..). - ISBN-13: 978-613-9-82519-6, ISBN-10: 6139825199, EAN: 9786139825196

2. А.А. Щерба, Н.І. Супруновська, С.В. Петриченко
    Динамические процессы в электроразрядных установках. -
Інститут електродинаміки НАН України, Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України, - Київ: Про Формат, 2017. - 459 с. (11,0 обл.- видав. арк..) - Тираж 300 прим. - ISBN 978-966-02-8449-4   
УДК 621.3.011:621.314:621.373 ББК 31.

© 2017  Інститут  імпульсних  процесів  і  технологій  НАН  України.
          Усі права захищені.

УВАГА !
ОГОЛОШЕННЯ !

    З 15.11.2019 р. в Інституті імпульсних процесів і технологій НАН України оголошено конкурс
    на заміщення вакантної посади наукового співробітника.
        Вакансія заміщується на умовах безстрокового трудового договору.

    На зайняття  посади можуть претендувати особи з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), які мають:
-     спеціальність "Електротехнічні комплекси та системи" або споріднену спеціальність;
-     не менше 3 років досвіду;
-     за останні 3 роки не менше 3-х публікацій та/або патентів.

    Для участі в конкурсі  подаються наступні документи:

1) письмова заяву на ім'я директора;
2) копія документа, що посвідчує особу;
3) заповнена особова картка (анкета) встановленого зразка;
4) автобіографія;
5) копія трудової книжки (за наявності);
6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання,
військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
8) письмова згода на обробку персональних даних.
9) додаткова інформація про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію,
а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (за бажанням претендента).

    Кандидати, які працюють в Інституті, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Граничний термін прийняття заяв - 15 грудня 2019 р.

Адреса прийняття документів: ІІПТ НАН України (www.iipt.com.ua;), пр. Богоявленський, 43А, Миколаїв.
Контактна особа: в.о. зав. від. кадрів Шаповалова Віта Василівна (iipt@iipt.com.ua; тел. 0512- 58-71-14).