ГОЛОВНА              МЫ - ПОСЛІДОВНИКИ             Директор СОРОЧИНСЬКИЙ О.П.             Директор ГУЛИЙ Г.О.             Директор ВОВЧЕНКО О.І.         НА ПОПЕРЕДНЮ СТОРІНКУ


ІНСТИТУТ  ІМПУЛЬСНИХ  ПРОЦЕСІВ  І  ТЕХНОЛОГІЙ

НАЦІОНАЛЬНОЇ  АКАДЕМІЇ  НАУК  УКРАЇНИ

ДИРЕКТОР  ВОВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

    Вовченко Олександр Іванович - фахівець в галузі технологій обробки матеріалів високоінтенсивними потоками енергії.

      Д.т.н., професор О.І.Вовченко почав свою трудову діяльність у квітні 1972 року молодим спеціалістом Проектно-конструкторського бюро електрогідравліки АН УРСР, на базі якого 22.04.1991 року було створено Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України. Пройшов шлях від інженера до директора інституту (з 1990 року).

    У 1979 році  закінчив заочну аспірантуру  при Інституті електродинаміки НАН України; у 1980 році йому присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук,  у 2003 році - доктора технічних наук, у 2005 році - вчене звання доцента, у 2006 році - професора.

    3 1988 року він очолює в ІІПТ НАН України Науковий відділ імпульсних процесів перетворювання енергії та керування ними, який виконує оригінальні дослідження фізико-хімічних процесів формування і динаміки розвитку плазмового каналу при концентрації енергії в обмеженому просторі.   

    О.І.Вовченко зробив вагомий внесок у становлення як академічної установи Інституту імпульсних процесів і технологій НАН України - провідного в СНД науково-дослідного комплексу, який спеціалізується на вивченні фізико-технічних аспектів імпульсних процесів, насамперед електровибухових, і на створенні високоефективних ресурсо- і енергозберігаючих імпульсних технологій; у формування і розвиток фундаментальної та прикладної тематик інституту, укріплення його зв'язків з виробництвом, науковими установами НАН України, академій наук інших країн і зарубіжними фірмами.

    Ним особисто зроблено вагомий внесок у розробку теорії електровибуху та методології керування імпульсними процесами перетворювання енергії для цілеспрямованої дії високоінтенсивних потоків енергії на багатофазні середовища, матеріали та конструкції; розробку високоефективних та надійних електроімпульсних керованих джерел енергії високої густини для електророзрядних технологій різного призначення.

    Підсумки наукової діяльності О.І.Вовченка викладені більш як у 180 наукових працях, серед яких 2 монографії, 3 навчальних посібники, 29 патентів і авторських свідоцтв.

    О.І.Вовченко здійснює велику науково-організаційну, педагогічну та громадську роботу. З 1991 року - член Бюро Відділення ФТПМ НАН України; з 1998 року - завідувач кафедри "Імпульсні процеси і технології" (за сумісництвом) Національного університету кораблебудування (НУК) імені адмірала Макарова МОН України, яку створено спільно з ІІПТ для підготовки кадрів для інституту; голова Державної екзаменаційної комісії з приймання іспитів у студентів; член вчених рад НУК та Інституту автоматики і електротехніки при НУК; з 2005 року - член Наукової ради НАН України з проблеми "Високі тиски в матеріалознавстві"; з 2005 року - член Науково-технічної ради з питань інновацій при Миколаївській облдержадміністрації.

    За багатолітню плідну працю, значний особистий внесок у розвиток Національної академії наук України та численні науково-технічні здобутки О.І.Вовченка в галузі технологій обробки матеріалів  високоінтенсивними потоками енергії відзначені низкою нагород та відзнак, серед яких: Почесна грамота Президії НАН України та ЦК профспілки працівників НАН України (1998 рік), Медаль "За працю і звитягу"  (2003 рік), Орден "За заслуги" ІІІ ступеня (2008 рік), Відзнака НАН України "За наукові досягнення" (2008 рік).
© 2012  Інститут  імпульсних  процесів  і  технологій  НАН  України.
          Усі права захищені.