ІНСТИТУТ  ІМПУЛЬСНИХ  ПРОЦЕСІВ  І  ТЕХНОЛОГІЙ

НАЦІОНАЛЬНОЇ  АКАДЕМІЇ  НАУК  УКРАЇНИ
НА ПОПЕРЕДНЮ СТОРІНКУ
© 2012  Інститут  імпульсних  процесів  і  технологій  НАН  України.
          Усі права захищені.
Софийский К.К., Филимонов П.Е., Бокий Б.В., Швец И.С., Чередников В.В.,
Смирнов А.П., Агаев Р.А.

Динамические способы декольматации поверхностных скважин: монография. -
(Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины). -
Донецк: ТОВ "Східний видавничий дім", 2014. - 248 с. (15,0 усл.-печ.л.). -
Тираж 150 экз. - ISBN 978-966-317-225-5.
Місце роботи співавторів:
- Софийский К.К., Чередников В.В., Агаев Р.А. - Институт геотехнической механики  им. Н.С. Полякова НАН Украины, г. Днепропетровск;
- Филимонов П.Е., Бокий Б.В. - АП "Шахта им. А.Ф. Засядько", г. Донецк;
- Швец И.С., Смирнов А.П. - Институт импульсных процеcсов и технологий НАН Украины, г. Николаев

Монографію присвячено наявним проблемам інтенсифікації видобутку метану, притоку нафти та відновлювання дебіту артезіанських свердловин з використанням гідродинамічного, пневмогідродинамічного, пневматичного та елктророзрядного впливань.
Складається з 8 розділів, в яких розглянуто способи та засоби з декольматації свердловин, пробурених з поверхні землі, що дає змогу створити додатковий фільтраційний колектор та спричинити збільшення притоку метану, нафти та води в економічно ефективних об'ємах.
Монографія призначена інженерно-технічним працівникам нафтової та газової промисловостей, вугільних підприємств, комунального господарства, спеціалістам, які працюють в галузі прикладної геомеханіки та техніки безпеки, а також аспірантам і студентам.