ІНСТИТУТ  ІМПУЛЬСНИХ  ПРОЦЕСІВ  І  ТЕХНОЛОГІЙ

НАЦІОНАЛЬНОЇ  АКАДЕМІЇ  НАУК  УКРАЇНИ
НА ПОПЕРЕДНЮ СТОРІНКУ
© 2012  Інститут  імпульсних  процесів  і  технологій  НАН  України.
          Усі права захищені.
Сизоненко О.Н., Ивлиев А.И., Баглюк Г.А.

Перспективные процессы изготовления порошковых материалов:
учебник. - (Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова). -
Николаев: НУК, 2014. - 376 с. (30,6 усл.-печ.л.). -
Тираж 100 экз. - ISBN 978-966-321-292-0.
Місце роботи співавторів:
- Сизоненко О.Н. - Институт импульсных процесcов и технологий НАН Украины; Национальный университет кораблестроения им. адм. Макарова.
- Ивлиев А.И. - Национальный университет кораблестроения им. адм. Макарова; Институт импульсных процесcов и технологий НАН Украины.
- Баглюк Г.А. - Институт проблем материаловедения НАН Украины; Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический университет".
   
Розглянуто процеси виготовлення порошків, формування заготовок з порошків, спікання виробів з порошків, додаткової обробки порошкових матеріалів.
У підручнику проаналізовано недоліки традиційних технологічних процесів та обґрунтовано шляхи їх удосконалення, наведено систематизовані дані про високоенергетичні процеси виробництва порошків, формування і спікання заготовок, описано закономірності формування структури та властивостей порошкових матеріалів.
Призначено для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки "Інженерне матеріалознавство", спеціальності "Композиційні і порошкові матеріали, покриття".