ІНСТИТУТ  ІМПУЛЬСНИХ  ПРОЦЕСІВ  І  ТЕХНОЛОГІЙ

НАЦІОНАЛЬНОЇ  АКАДЕМІЇ  НАУК  УКРАЇНИ
НА ПОПЕРЕДНЮ СТОРІНКУ
© 2012  Інститут  імпульсних  процесів  і  технологій  НАН  України.
          Усі права захищені.
Сизоненко О.Н.

Электроразрядный метод воздействия на структуру на структуру пористых материалов и динамику фильтрации в них углеводородных флюидов:
монография -  Киев НПП "Интерсервис", 2015. - 300 с. (24,38 усл.-печ.л.).
- Тираж 300 экз. - ISBN 978-617-696-314-1.

Место работы автора:
- Сизоненко О.Н. - Институт импульсных процесcов и технологий НАН Украины.

Висвітлено результати теоретичних та експериментальних досліджень спрямованих на розробку і впровадження електророзрядного методу зміни структури пористих матеріалів природного та штучного походження, з метою поліпшення їх фільтраційних характеристик.

Науково обґрунтовані і експериментальне визначено умови  при  яких високовольтні електричні розряди приводять до синергетичного ефекту в зміні фільтраційних характеристик пористих проникних матеріалів. Встановлено істотні зміни в реології рідин - зміна в'язкості, поверхневого натягу і т.д.

Розглянуто явища, що відбуваються при роботі електророзрядних свердловинних пристроїв і вплив на фільтраційно-ємнісні властивості продуктивного інтервалу пласта. узагальнені результати використання електророзрядної технології інтенсифікації фільтраційних процесів в продуктивних пластах при обробці більш ніж 300 видобувних свердловин в різних геолого-технічних умовах України, Росії, Казахстану та Китаю.

Для наукових, інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів університетів, які спеціалізуються в галузі фізики, хімії, механіки, матеріалознавства, розробки та експлуатації  нафтових родовищ.