INSTITUTE  OF  PULSE  PROCESSES  AND  TECHNOLOGIES

National  Academy  of  Science  of  Ukraine

PREVIOUS PAGE
© 2012  Institute of pulse processes and technologies NAS of  Ukraine.   All rights reserved.
Олег Хвощан

Создание высоковольтных погружних систем для повышения дебита скважин. -
Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України,
Видавничий дім: LAP LAMBERT Academic Publishing - 2018. - 224 с. ( 5,92 обл.-видав. арк..).- ISBN-13: 978-613-9-82519-6, ISBN-10: 6139825199, EAN: 9786139825196

Место работы автора:
Олег Хвощан - Институт импульсных процесcов и технологий НАН Украины,
м. Миколаїв.

Розробка високовольтного обладнання для впровадження електроразрядногого способу обробки свердловин велася протягом кількох десятиліть різними світовими компаніями.

Незважаючи на позитивні результати обробки, і на сьогоднішній день існують серйозні проблеми, пов'язані зі створенням комплексів, що поєднують прийнятні масогабаритні показники з високою надійністю і стабільністю результатів обробки. Тому подальший розвиток принципів побудови високовольтних електророзрядних комплексів для обробки нафтових та інших свердловин і розробка наукових рекомендацій щодо вибору енергетичних параметрів розрядних імпульсів і режимів багатоступінчастого перетворення параметрів електричної енергії для поліпшення питомих енергетичних параметрів заглибних установок таких комплексів є важливою і актуальною науковою задачею.

Основні положення, викладені в даній монографії, були захищені автором в дисертаційній роботі "Високовольтні електророзрядні свердловинні комплекси з підвищеними питомими енергетичними параметрами" на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи".