ІНСТИТУТ  ІМПУЛЬСНИХ  ПРОЦЕСІВ  І  ТЕХНОЛОГІЙ

НАЦІОНАЛЬНОЇ  АКАДЕМІЇ  НАУК  УКРАЇНИ
НА ПОПЕРЕДНЮ СТОРІНКУ
© 2012  Інститут  імпульсних  процесів  і  технологій  НАН  України.
          Усі права захищені.
А.А. Щерба, Н.І. Супруновська, С.В. Петриченко

Динамические процессы в электроразрядных установках. -
/Інститут електродинаміки НАН України, Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України,
- Київ: Про Формат, 2017. - 459 с. (11,0 обл.- видав. арк..) - Тираж 300 прим. - ISBN 978-966-02-8449-4   
УДК 621.3.011:621.314:621.373 ББК 31.2

Место работы автора:
С.В. Петриченко - Институт импульсных процесcов и технологий НАН Украины, м. Миколаїв.

У монографії набули подальший розвиток методи аналізу взаємозалежних iмпульсно-періодичних процесів у колах електророзрядних установок з накопичувальним конденсатором, напівпровідниковими комутаторами, стохастичним навантаженням i регульованим зворотним зв'язком по напрузі, а також синтезу нових структур таких ланцюгів з підвищеними динамічними характеристиками.
Також розвинуто теорію динамічних електроіскрових процесів, що виникають у шapi металевих гранул у діелектричній рідині між електродами при формуванні в ньому багато канальних розрядних струмів, які викликають появу короткочасних електроіскрінь, що швидко мігрують між електричними контактами гранул. Застосування такої об'емної електроіскрової обробки шару гранул дозволяє отримувати електроерозійні мікро- та нанопорошки з унікальними властивостями й реалізовувати продуктивності  їхнього одержання 1-10 кг/год. при питомих енерговитратах 2-12 кВт год./кг.

Для фахівців, які займаються розрахунком й оптимізацією імпульсно-періодичних процесів в електроімпульсних системах з ємнісними накопичувачами енергії для електроіскрової обробки матеріалів i середовищ, а також для аспірантів i студентів за фахом теоретична електротехніка.